ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ไป-กลับ สวมหมวกกันน็อค”

วันที่ 11 เม.ย. 2560

          วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระราม 6 นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ไป-กลับ สวมหมวกกันน็อค” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยนอกงานในการขับขี่ยานพาหนะ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสามัคคีและการมีจิตสาธารณะ โดยในกิจกรรมมีพนักงานร่วมขับขี่จักรยานยนต์จำนวน 50 คัน ใช้เส้นทางรณรงค์ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำสามเสน ไปยังถนนนครชัยศรี - ถนนพระราม 5 - ถนนสุโขทัย - ถนนราชวิถี - ถนนพระราม 6 และกลับมายังโรงงานผลิตน้ำสามเสนอีกครั้ง รวมระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบของเขตพญาไทและเขตดุสิตเป็นผู้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในถนนดังกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125