ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมส่งเสริม “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”

วันที่ 7 เม.ย. 2560

           นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กปน. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการจัดงานภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำตามประเพณีอันดีงามของไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนและในสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือประชาชนงดการเล่นแป้ง และการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ และไม่ลงเล่นน้ำในคลองประปา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค และป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากคลองประปามีความลึกถึง 6 เมตร และคันคลองค่อนข้างชัน ที่สำคัญยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย เนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุกแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน

          นางสาวสุวรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน โดยปิดน้ำ ปิดไฟให้เรียบร้อย หากต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดหลายวัน ควรปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่หน้าบ้าน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาและสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนบนหน้าปัดมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของระบบประปาในบ้านหรือลืมปิดก๊อกน้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125