ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ลุยงานเชิงรุก บริการรับชำระเงินพร้อมติดตั้งประปาใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

วันที่ 30 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ มัสยิดดารุลนาอีม ซ.ผดุงพันธ์ 22 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับคำร้องติดตั้งประปาใหม่พร้อมรับชำระเงินโดยรถโมบายเคลื่อนที่ บริเวณ ซ.ผดุงพันธ์ 23 จำนวน 107 หลังคาเรือน พร้อมผู้บริหารและทีมงานสำนักงานประปาสาขามีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคุณเซ็ม สะมายะ(คอเต็ม) คุณอี มูฮำหมัด (บิหลั่น) พร้อมคณะกรรมการประจำมัสยิดฯ ให้การต้อนรับ 

          ในโอกาสครบรอบ 50 ปีทองแห่งการบริการ กปน. จึงเร่งพัฒนางานบริการ โดยดำเนินการวางท่อประปาใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ขยายเขตบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้น้ำ ลดขั้นตอนการเดินทางมาติดต่อ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในชุมชน ตลอดจนสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125