ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
เพิ่มแคลเซียมในนม....เพิ่มราคา คนไม่ว่า…..แต่พอน้ำประปามีแคลเซียมบ้าง....กลับหาว่าทำให้เป็นนิ่ว

วันที่ 20 ต.ค. 2552
 
นายชัชชาย อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง(กปน.) ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากที่เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพน้ำประปา โดยตัดสินจากสิ่งที่ตนมองเห็นในขณะใช้น้ำเช่น การรองน้ำประปาเก็บใส่ถังไว้แล้วเห็นฝ้าบางๆ เป็นฝุ่นขาวๆ บนผิวน้ำ ทำให้คิดไปเองว่าน้ำประปามีสิ่งปนเปื้อน ไม่เหมาะที่จะนำไปดื่ม ความจริงฝ้าบาง ๆ บนผิวน้ำ ที่เราเห็นนั้น แท้จริงเป็นตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้น้ำมีความกระด้างเจือปน ซึ่งองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ น้ำประปาที่การประปานครหลวงให้บริการนั้น ได้คุณภาพตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก สามารถใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย ฝ้าขาวๆ ที่ปรากฏให้เห็นนั้น เกิดจากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ถูกความร้อนจากแสงแดดหรือสภาพแวดล้อมจากภายนอก พอนานๆ เข้าเกิดการตกตะกอนรวมตัวกันเป็นฝุ่นเล็กๆสีขาวๆที่เห็นเป็นฝ้าเกาะอยู่บนผิวน้ำนั่นเอง (เรามักจะเห็นบ่อยๆเวลาเปิดตุ่มน้ำ ต้องใช้ขันเกลี่ยฝุ่นขาวๆนั้นพร้อมกับตักทิ้งไป) หากนำไปต้มด้วยความร้อนสูงจนเดือด ความร้อนที่ถึงจุดเดือดนี้จะทำให้แคลเซียมเหล่านี้ตกตะกอนกลายเป็นตะกรัน เกาะอยู่ตามภาชนะที่ใช้ต้มน้ำ ยิ่งทำให้เข้าใจผิดไปอีกว่าตะกรันที่พบนั้นอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคนิ่วในคนได้ แต่ความจริงตะกรันในน้ำประปาไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นนิ่ว เพราะอุณหภูมิในร่างกายคนเราไม่สูงพอที่จะทำให้แคลเซียมในน้ำประปาที่เราดื่มเข้าไป ตกตะกอนกลายเป็นตะกรันไปอุดตันในร่างกายคนเราได้ ความจริงแล้วแคลเซียมเหล่านี้กลับจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน เหมือนกับที่เราพยายามดื่มนมให้มากๆเพื่อให้ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ต้องการ ซึ่งในน้ำประปาก็มีแคลเซียมเหมือนกัน แต่คนกลับกลัวเพราะเข้าใจผิดไปเอง

ส่วนสาเหตุของโรคนิ่ว เกิดจากการรวมตัวของเกลือแร่ที่มีอยู่ในน้ำปัสสาวะอาจจะเป็นเกลือฟอสเฟต เกลือคาร์บอเนตของแคลเซียม หรือ แมกนีเซียม หรืออาจจะเป็นกรดยูริค หรือแคลเซียมออกซาเลต โดยปกติ น้ำปัสสาวะสามารถละลายผลึกของเกลือเหล่านี้ได้ แต่ถ้ามีความไม่สมดุลจากการบริโภคอาหารเกิดขึ้น เกลือพวกนี้จะตกตะกอน และเกาะรวมตัวเป็นก้อนนิ่ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดนิ่วได้ คือ การดื่มน้ำน้อยเกินไป การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและไขมันมากเกินไป บริโภคผักน้อยไป หรือการบริโภคผักที่มีสารออกซาเลต เช่น ผักโขม ผักติ้ว หน่อไม้ และอาหารที่มียูริคสูงคือ เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ยอดผักอ่อนบางชนิด ขณะเดียวกันก็บริโภคโปรตีนน้อยไป ซึ่งคนในภาคอีสานจะเป็นกันมาก ดังนั้นการดื่มน้ำประปาไม่ได้ทำให้เป็นนิ่วอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน การดื่มน้ำประปามากๆต่างหากจะช่วยให้ไม่เป็นนิ่ว หากประชาชนยังสงสัยหรือมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการดื่มน้ำประปา สามารถปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ ที่ โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125