ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้ว่าการ กปน.

วันที่ 30 ธ.ค. 2552
 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 15 ต.ค. 2552 และยังขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 6 พ.ย. 2552 นั้น มีผู้มาสมัครทั้งหมด 3 ราย แต่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการและการพัฒนา กปน. เพียง 1 ราย คือ นายเจริญ ภัสระ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ(บริหาร) กปน.
 
โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 8 ม.ค.2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน.
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125