ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
การประปานครหลวงเปิดโลกไอทีเพื่อน้อง

วันที่ 21 ธ.ค. 2552

การประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบคอมพิวเตอรEจำนวน 10 ชุด พร้อมเดินสายไฟจำนวน 4 ห้องเรียน และโตEคอมขนาดเล็กจำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านไอที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ทีEกปน. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125