ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ถ่ายทอด KM ให้รุ่นน้อง เพื่อสานต่องาน กปน.

วันที่ 18 ธ.ค. 2552
 
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน. นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้พนักงานสายงานผลิตและส่งน้ำ สายงานวิศวกรรมฯ กว่า 100 คน เพื่อเป็นองค์ความรู้และประโยชน์ต่อการทำงานให้กับ กปน.ต่อไป โดยมี ผู้ว่าการ นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ และนายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการ(บริหาร) ได้เข้าร่วมฟังด้วย
 
นายวีรชาติได้กล่าวว่าตลอด 38 ปี ของการทำงานด้านผลิตฯ และวิศวกรรมฯ ทำให้เกิดความคิดและมีความรู้กว้างขึ้นมาก โดยได้ทำงานด้านระบบผลิตมานานถึง 20 ปี จึงอยากถ่ายทอดวิธีคิดและความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน ให้พนักงานรุ่นหลังได้นำเป็นข้อคิดและสานต่องานของ กปน. ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เล่าประสบการณ์ความรู้ตั้งแต่การออกแบบคลองประปาทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก การควบคุมระดับน้ำในคลองให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันคันเขื่อนริมคลองทรุด รวมทั้งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบทั้งระบบ นอกจากนี้ ยังได้อธิบายระดับแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปาที่เหมาะสม พร้อมกับให้แนวคิดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาระดับเทียบเคียงมาตรฐาน (BENCHMARK) และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย
 
นอกจากนี้ ยังได้ยกองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำบางเขนมานำเสนอ อาทิ ระบบการตกตะกอน การกรอง การจ่ายสารเคมีต่างๆ พร้อมกับชมเชยว่าที่ผ่านมาพนักงานโรงงาน ได้ตั้งใจพัฒนาการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้เป็นจำนวนมากทุกปี
 
การถ่ายทอด KM ในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านรองเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดได้อย่างน่าฟัง ทั้งยังมีความตั้งใจดีในการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา กปน. ให้เป็นองค์กรชั้นแนวหน้าต่อไป
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125