ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
หน่วยราชการจ้างสาขาลาดพร้าวปรับปรุงระบบประปาภายใน

วันที่ 17 ธ.ค. 2552
 
นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ ผู้จัดการสำนักงานประปาสขาลาดพร้าว (ผจ.สสล.) เปิดเผยว่า เริ่มปีงบประมาณ 53 สสล.ได้รุกเข้าหาหน่วยงานราชการเพื่อเสนอรับจ้างงานแล้ว 11 ราย ปรากฏว่ามีลูกค้าตกลงว่าจ้าง สสล. 4 ราย ได้แก่ กองบังคับการปราบปราม(เฟส 1) สน.ลาดพร้าว โรงเรียนบางกะปิ และโรงเรียนวัดบางเตย รวมมูลค่า 1.7 ล้านบาท สำหรับอีก 3 ราย ได้แก่ กองบังคับการปราบปราม (เฟส 2) สน.บางชัน (เฟส 2) และโรงเรียนบดินทร์เดชา สสล.ได้สำรวจออกแบบและเสนอราคาแล้ว เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการว่าจ้าง
 
สำหรับอีก 4 ราย ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชน เขตการเดินรถที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยาลัย 2 โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ บดินทร์เดชา และ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย จากการพูดคุยกับผู้บริหารของทุกหน่วยงาน ต่างให้ความสนใจที่จะให้ สสล.สำรวจหาท่อรั่วภายใน ล้างถังพักน้ำ และปรับปรุงระบบท่อภายใน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125