ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
เทศบาล-อบต. สนใจอบรม “อ่านมาตร ออกบิลและการจัดเก็บค่าน้ำโดยระบบสารสนเทศ”

วันที่ 14 ธ.ค. 2552
 
 
วันที่27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม หลักสูตร "การอ่านมาตร ออกบิลและการจัดเก็บโดยระบบสารสนเทศ” รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน จาก 11 เทศบาล และ 3 อบต. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. 52 เพื่ออบรมความรู้ในเรื่อง
• ระบบบริหารงานประปา
• การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งานระบบคำร้อง
 
ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ ระบบอ่านมาตร การใช้โปรแกรมอ่านน้ำบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ และเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา (Handheld) รวมทั้งการแก้ปัญหาเบื้องต้น ดูการปฏิบัติงานจริงที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น พร้อมซักถามข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเองได้ เพื่อช่วยให้การทำให้งานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยคำนวณค่าน้ำได้ถูกอย่างต้องแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถจัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำ หนี้ค้างชำระ การแจ้งตัดน้ำ ฯลฯ
 
เนื่องจาก กปน.เป็นผู้พัฒนาระบบนี้และนำมาใช้เป็นผลสำเร็จแล้ว จึงได้นำความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ โดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มารับการอบรม (คนละ 9,500 บาท) สามารถเข้ามาใช้โปรแกรมระบบงานผ่านทางเว็บไซด์ของ กปน. ได้ฟรีเป็นเวลา 1 ปีถึงเดือนธันวาคม 2553 โดย กปน. จะดูแลข้อมูลและให้คำแนะนำการทำงาน แต่หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการเป็นรายปี•
 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125