ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
สาขาแม้นศรีบริการวังสวนจิตรฯและทำเนียบรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาท่อรั่วภายในและล้างถังพักน้ำ

วันที่ 14 ธ.ค. 2552

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทีมงาน BCS (Best Care Service) ของสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้เข้าพบนายสมพงษ์ วงศ์รัชตนันท์ หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและประปาสวนจิตรลดาเพื่อให้คำแนะนำในปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่พระราชวัง ซึ่งปัจจุบันมีมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 1- 6 นิ้ว จำนวน 38 มาตร มีการใช้น้ำสูงถึงวันละกว่า 1,900 ลบ.ม. ดังนั้นเพื่อช่วยควบคุมการใช้น้ำ ให้มีประสิทธิภาพ กปน. จะให้บริการติดตั้งมาตรวัดน้ำตัวใหญ่เพื่อคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำภายในจากมาตรวัดน้ำทุกตัวเนื่องซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบหาท่อรั่วภายในและแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น ให้ พร้อมควบงานล้างถังพักน้ำและดูแลคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจที่จะให้ กปน. ดำเนินการให้ พร้อมกับได้แสดงพึงพอใจในการให้บริการของทีมงาน BCS ที่เป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการประปารวมทั้งความเอาใจใส่และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี
 
ต่อจากนั้นทีมงานชุดเดิมเดินทางต่อสู่ทำเนียบรัฐบาลเข้าพบนายสมบูรณ์ โสอุดร หัวหน้ากลุ่มงานบริการสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำเสนอโครงการติดตั้งหัวดับเพลิง จำนวน 4 จุด วงเงินค่างาน 3.5 แสนบาท พร้อมกับให้คำแนะนำว่าระบบท่อประปาภายในทำเนียบฯปัจจุบันมี สภาพเก่าและไม่มีข้อมูลระบบท่อที่ชัดเจน ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ำ เนื่องจากท่อแตกรั่วใต้ดิน ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการรั่วไหลจากปัญหาท่อแตกรั่ว จึงควรดำเนินการปรับปรุงระบบท่อภายในใหม่ พร้อมเสนอการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง และการทำความสะอาดถังพักน้ำให้ ซึ่งได้รับการตอบรับให้ความไว้วางใจ โดยจะเตรียมจัดหางบประมาณให้สำนักงานประปาสาขาแม้นศรีดำเนินการต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125