ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 ธ.ค. 2552

นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125