ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
ดำน้ำไปซ่อมท่อประปา (เพื่อประชาชน)

วันที่ 27 ก.ย. 2553

เคยสังเกตหรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีข่าวน้ำประปาไม่ไหลเป็นวันๆ
จนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากอย่างในอดีตกันอีกแล้ว สาเหตุเพราะอะไร
 
          หากเป็นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะจำได้ว่า ในอดีตการให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง (กปน.) ยังไม่ได้รับการพัฒนาดีเหมือนทุกวันนี้ นอกจากจะไม่ค่อยไหลแล้วยังมีปัญหาท่อแตกท่อรั่วจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก และได้ชื่อว่าเป็นลูกอีช่างขุด แต่ปัจจุบันการนอกจากจะไม่มีพื้นที่การขาดแคลนน้ำแล้ว น้ำประปายังไหลแรงและที่สำคัญน้ำสูญเสียก็ลดลงเป็นอย่างมาก เพราะมีการบริหารจัดการที่ดี อาทิ การมีท่อส่งน้ำที่ครบวงจรหากปิดน้ำที่หนึ่ง น้ำก็ยังสามารถไหลไปอีกทางหนึ่งได้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในการสำรวจหาจุดรั่วไหล รวมทั้งซ่อมท่อที่มีการพัฒนาวิธีการที่ฉีกแนวจากการซ่อมท่อแบบเดิมๆ ที่ต้องขุดถนน ปิดน้ำ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนและผู้ใช้น้ำ เนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูน้ำก่อนซ่อมอันเป็นสาเหตุทำให้ไม่มีน้ำประปาใช้ชั่วคราว ยิ่งท่อมีขนาดใหญ่เท่าใด ความเดือดร้อนยิ่งแผ่วงไปมากขึ้นตามไปด้วย
          เทคนิคการซ่อมที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่การประปานครหลวงได้นำมาใช้ แต่ไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือการดำน้ำไปซ่อมท่อประปา เหตุที่ต้องดำน้ำไปซ่อมก็เนื่องจากเป็นท่อขนาดใหญ่ ที่คนสามารถใส่ชุดประดาน้ำลงไปแหวกว่ายและขนวัสดุอุปกรณ์ลงไปทำงานได้ ดังเช่นการซ่อมท่อเหล็กเหนียวหรือที่เรียกว่าท่อส่งน้ำของ กปน. ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 ม. แตกรั่ว บริเวณคลองลำเจียก 2 ถนนเกษตร-นวมินทร์ มีขนาดรอยรั่ว กว้างมากสุด 2.5 เซนติเมตร รอยรั่วยาวประมาณ 5 เมตร ตามเส้นรอบวงของท่อส่งน้ำ ทำให้เกิดน้ำประปารั่วทิ้ง ในอัตรา 40,000 ลบ.ม. ต่อ วัน ซึ่งคิดแล้วเป็นปริมาณน้ำรั่วที่สูงมาก
          หลังจากที่ กปน.ได้สำรวจพบจุดรั่วดังกล่าวเมื่อต้นปี 2552 ทีมงานรับผิดชอบได้ดำเนินงานนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีซ่อมท่อที่มีโจทย์ยากตรงที่ว่า ท่ออยู่กลางถนน หากปิดน้ำจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนได้ข้อสรุปว่าควรใช้วิธีการเชื่อมท่อใต้น้ำ โดยให้นักประดาน้ำที่มีความชำนาญในงานเชื่อมใต้น้ำ ดำน้ำเข้าไปภายในท่อส่งน้ำ แล้วเชื่อมอุดรอยแตกรั่วด้วยลวดเชื่อมพิเศษ ซึ่งงานเชื่อมนี้ มี 2 ขั้นตอน คือ 1. เชื่อมอุดรอยรั่วตามแนวที่แตก 2. เชื่อมแผ่นเหล็กประกบเสริมตามรอยแตกรั่วอีกหนึ่งชั้นตามความยาวเส้นรอบวงของท่อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของท่อ
          เนื่องจากเป็นการซ่อมท่อแบบใหม่ที่ กปน. ไม่เคยทำมาก่อน จึงต้องมีการเตรียมงานเป็นอย่างดี มีการซักซ้อมและศึกษาถึงวิธีการซ่อมที่ใช้การเชื่อมปิดและปะจุดรั่วใต้น้ำอย่างละเอียด ที่สำคัญต้องปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคน้ำประปาอีกด้วย เทคนิคการซ่อมแบบนี้ทหารเรือใช้ซ่อมรอยรั่วของเรือ แต่ กปน.ได้นำมาพัฒนาใช้ซ่อมท่อประปาเป็นครั้งแรก ซึ่งยากกว่าการซ่อมเรือ เพราะแม้ว่าจะปฏิบัติงานใต้น้ำเหมือนกันก็จริง แต่งานของประปาทำอยู่ในท่อส่งน้ำที่ไม่ใช่แม่น้ำหรือใต้ทะเลที่เปิดกว้าง อย่างไรก็ตามเทคนิคการซ่อมท่อใต้น้ำด้วยการเชื่อมท่อก็สามารถสำเร็จลงด้วยดี ภายในเวลา 1 สัปดาห์ และหลังจากการซ่อมครบ 1 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา กปน.ได้จ้างนักประดาน้ำเข้าตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าวอีกครั้ง พบว่างานซ่อมรอยรั่วโดยวิธีการเชื่อมใต้น้ำอยู่ในสภาพเรียบร้อยดี อ้อเกือบลืมหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วอย่างนี้น้ำประปายังจะดื่มได้หรือ เล่นเอาคนลงไปแหวกว่ายขนาดนั้น ไม่ต้องห่วง เรามีการปล่อยน้ำทิ้งชำระล้างสิ่งสกปรกออกหลังเสร็จการซ่อมแล้ว และมีการส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจคุณภาพก่อนสูบจ่ายให้ประชาชน
          นี่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมและเป็นความภูมิใจของ กปน. ที่สามารถพัฒนาและดัดแปลงการทำงานจนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังคำขวัญขององค์กรที่ว่า ประปาเพื่อประชาชน
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
การประปานครหลวง 23/9/53
นักประดาน้ำเตรียมตัว ขณะลงไปในท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 ม. เจ้าหน้าที่ทำการเชื่อมรอยรั่ว ที่ปิดทับด้วยแผ่นเหล็กอีกชั้น

การตรวจสภาพจุดซ่อมรอยรั่วหลังการเชื่อมปิดทับด้วยแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี สภาพยังคงแข็งแรงเหมือนเดิม

ลักษณะรอยรั่วในท่อแตกเป็นแนวยาว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125