ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ไม่ห่วงปัญหาภัยแล้ง วอนประชาชนดูแลระบบประปาภายในบ้าน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 17 เม.ย. 2558
 
         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด กปน. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนปีนี้ พบว่า ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่นำมาผลิตน้ำประปานั้น ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำ โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 3,773 ล้านลูกบาศก์เมตร (1,604 และ 2,169 ตามลำดับ) ส่วนเขื่อนทางฝั่งตะวันตก คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 3,408 ล้านลูกบาศก์เมตร (2,127 และ 1,281 ตามลำดับ) และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในปีนี้จะเน้นการเก็บน้ำไว้ในเขื่อน และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปน. มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด 5.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในช่วงฤดูร้อนนี้ ได้เพิ่มการจ่ายน้ำให้กับประชาชนจากปกติวันละ 4.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าและช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ดูแลอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้านอย่าให้ชำรุดและรั่วไหล เช่น สายฉีดชำระ ลูกลอยในชักโครก และถังพักน้ำที่มักจะค้าง ทำให้น้ำไหลทิ้งตลอด เวลา ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำแพงผิดปกติอีกด้วย หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125