ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. คืนความสุขบริการน้ำเต็มที่ ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ พุธ 15 เมษา ประปาสาขาเปิดบริการประชาชนเป็นพิเศษ

วันที่ 10 เม.ย. 2558
 
        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กปน.จึงพร้อมให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมในช่วงวันสำคัญดังกล่าว ตามนโยบายคืนความสุขแก่ประชาชน โดยให้การสนับสนุนเปิดจุดบริการน้ำประปาสำหรับเล่นสงกรานต์ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน อาทิ บริการน้ำทำอุโมงค์น้ำ สนับสนุนรถน้ำสำหรับกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ พร้อมจัดรถบริการน้ำดื่มเย็นเคลื่อนที่ในพื้นที่จัดงานต่าง ๆ อาทิ ในงาน "สงกรานต์เฟสติวัล” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ งาน "สงกรานต์สีลม” งาน "สงกรานต์ถนนข้าวสาร” งาน "สงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ”
        และงาน"สงกรานต์พระประแดง” จ.สมุทรปราการ และเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดติดต่อกันรวม 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2558 ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง จะเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2558 แม้จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เพื่อให้บริการรับชำระค่าน้ำ รับคำร้อง และให้บริการเร่งด่วนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความแออัดของปริมาณผู้ใช้น้ำ ที่จะมาใช้บริการหลังวันหยุดยาวต่อเนื่อง โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125