ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน.ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในปีมหามงคล

วันที่ 8 เม.ย. 2558
 
         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการ "ปณิธานความดีปีมหามงคล" เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2558 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ( ปี 2558-2560 ) กปน. จึงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "ปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา" บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานใหญ่ โรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่ง และสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง เพื่อเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามพร้อมตั้งปณิธานความดีที่จะปฏิบัติตลอด 3 ปีมหามงคล ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ยังได้เปิดให้ลงนามตั้งปณิธานความดีผ่านระบบ Intranet และ Internet ของ กปน. www.mwa.co.th
          และตลอดเดือนเมษายนนี้ กปน.ยังได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ "พระมิ่งขวัญนิกร” ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ และบริเวณดาดฟ้าอาคาร โรงงานผลิตน้ำสามเสน ใกล้ทางด่วน ถ.พระรามที่ 6 ตลอดจนจัดทำโปสเตอร์เชิญชวนพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125