ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เตือนอันตรายเล่นสงกรานต์ในคลองประปา อย่าลืมปิดน้ำ ปิดไฟก่อนออกจากบ้านวันหยุดยาว

วันที่ 7 เม.ย. 2558
 
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2558 กปน. ขอความร่วมมือประชาชน และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองประปาทั้งสองสาย โปรดอย่าลงเล่นน้ำในคลองประปา เพราะนอกจากจะป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้ว น้ำในคลองยังไหลเชี่ยวมาก และลึกถึง 6 เมตร อีกทั้งมีคันคลองค่อนข้างชัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ที่สำคัญยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
          เนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกและปรับเอาไว้ นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับต่างจังหวัด ดังนั้น ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมปิดน้ำ ปิดไฟในบ้านให้เรียบร้อยก่อน หรือจะย้ำความมั่นใจด้วยการปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่มาตรวัดน้ำตามเข็มนาฬิกา โดยสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนบนหน้าปัดของมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลภายใน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติได้ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125