ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 9 เมษายน 2558

วันที่ 7 เม.ย. 2558
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
        
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานผลิตน้ำธนบุรี และสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เพื่อให้การสูบจ่ายน้ำของ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ
  • ถนนอิสระภาพ ถนนพรานนก
          และ ในคืนวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณถนนตำหรุ-กิ่งแก้ว โดยระหว่างดำเนินการ จะส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนแพรกษา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิท ถึงปากทางเข้านิคมฯ บางปู
  • ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกตัดถนนแพรกษา ถึงแยกตัดถนนตำหรุ-บางพลี
  • ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ ร.ร. บ้านคลองหลวง ถึงแยกตัดถนนตำหรุ-บางพลี
  • ถนนตำหรุ-บางพลี ทั้ง2ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิท ถึงแยกคลองเก้า
  • ถนนท้ายบ้าน ฝั่ง ร.ร. หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา (ตั้งแต่คลองศาลาแดง ถึงสุดถนนท้ายบ้าน)
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125