ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดประกวด “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา” ปีที่ 4 ชิงรางวัลร่วม 6 แสนบาท

วันที่ 3 เม.ย. 2558

          วันนี้ (3 เมษายน 2558) การประปานครหลวง (กปน.) จัดงานแถลงข่าว "โครงการประกวดนวัตกรรม
การประปานครหลวง ประจำปี 2558”
(MWA Innovation Awards 2015) ในหัวข้อ "นวัตกรรมประปาสีเขียวเพื่อกิจการประปา” ชิงรางวัลรวมมูลค่าเกือบ 6 แสนบาท ณ สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://academy.mwa.co.th
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "MWA Green Innovation” จากนั้นเป็นการแถลงข่าวผ่านการเสวนาของ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ร่วมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) และ นายธนศักดิ์ สาคริกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
          นายธนศักดิ์ เปิดเผยว่า กปน. ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับองค์กรสู่การแข่งขันระดับโลก จึงเป็นที่มาของโครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ที่มุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรของการประปานครหลวง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับกิจการประปาและสังคม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา (MWA Green Innovation)” โดยมุ่งเน้นผลงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายวิธี อาทิ การลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ การใช้วัสดุทดแทนหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและหันมาใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ และมีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานได้จัดแถลงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้ชมอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125