ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เฮ! ลุ้น 1 ใน 3 รางวัล ด้านน้ำโลก

วันที่ 3 เม.ย. 2558
 
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการที่ สถาบันพัฒนาวิชาการประปา กปน. (MWA Waterworks Institute of Thailand : MWAIT) ได้ร่วมส่งผลงาน เรื่อง "MWA ONE for ALL” หรือ "โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี วางท่อประปาในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำใช้ เพื่อบริการน้ำประปาที่สะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคให้ครบทุกครัวเรือน สนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชน โดยส่งเข้าประกวดในงานประชุมว่าด้วยเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Water Forum) จัดโดยสภาน้ำโลก (World Water Council) ซึ่งมีผลงานจากองค์กรด้านน้ำทั่วโลกส่งเข้าประกวดกว่า 100 เรื่อง และล่าสุด กปน. ได้รับแจ้งข่าวดีจากคณะกรรมการ ตัดสินให้ผลงานของ กปน. ติด 1 ใน 3 ลุ้นชิงรางวัล Mexico Water Prize 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลเม็กซิโกจะมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานเป็นเลิศ (Best practices) ด้านการบริหารการประปาและสุขาภิบาล อาทิ การผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 มีมูลค่าสูงสุดถึง 25000 US (กว่า 8 แสนบาท)
          ในการนี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ได้รับเชิญให้ไปร่วมลุ้นและรับรางวัล ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐเกาหลี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2558 นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ กปน. ที่จะได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125