ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำดิบ เขื่อนหลักฝั่งตะวันตก

วันที่ 2 เม.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน.) ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี พบว่า ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำ แต่ยังสามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าร้อนได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125