ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
เริ่มแล้ว !!! กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาแก่ผู้บริโภค 1 สาขา 1 ชุมชน ปีที่ 2

วันที่ 12 พ.ย. 2557

     กปน. จัดกิจกรรม "สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาแก่ผู้บริโภค 1 สาขา 1 ชุมชน MWA Water Quality Rally Road Show ปีที่ 2 " เพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ โดยนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 1  จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8:30- 12:00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ถ.สุขุมวิท
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125