ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมปิดโครงการอนุรักษ์คลองแสนแสบ

วันที่ 11 พ.ย. 2557

         นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมพิธีปิดโครงการ "วัฒนธรรม นำน้ำใส สู่คลองแสนแสบ” ที่ได้การสนับสนุนจาก กปน. ในโครงการรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่ง การดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 20 แห่ง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125