ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 13 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 11 พ.ย. 2557
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
       
        เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการบำรุงรักษาท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนอิสรภาพ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปา ไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ต่อไปนี้
  • ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 35 (ซอยวัดครุฑ) ถึงซอยสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม (เทศบาลสาย 2) ทั้งสองฝั่ง
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125