ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 4 พร้อมเดินหน้า สร้าง 161 ฝาย ถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ เขื่อนภูมิพล

วันที่ 11 พ.ย. 2557
 
       นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้ คณะจิตอาสา กปน. จะเดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่า เหนือเขื่อนภูมิพล ณ บ้านสันป่าป๋วย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "กปน. ร่วมใจ 161 ฝาย ถวายสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา มีการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 280 ฝาย และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จำนวน 18,000 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่า 120 ไร่ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศไทย อาทิ ผืนป่าเหนือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อน วชิราลงกรณ์ เป็นต้น โดยมีจิตอาสา กปน. พร้อมกับหน่วยงานราชการ ชาวชุมชนต้นน้ำ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คน
       นายบัญชรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 4 นี้ จะมีคณะจิตอาสา กปน. เดินทางไปจัดกิจกรรม ณ พื้นที่ต้นน้ำแห่งต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2558 และจะดำเนินกิจกรรมนี้ ในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กปน. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศไทย อันเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศ ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125