ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
10- 14 พ.ย. กปน. จัดสัปดาห์ร่วมรำลึก 100 ปี การประปาไทย แจกของที่ระลึก ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง

วันที่ 10 พ.ย. 2557
 
        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประปาไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 กปน. ได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6ในการวางแนวทางเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลโรคร้าย อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นมาของกิจการประปาไทย ด้วยการจัดกิจกรรมสัปดาห์นิทรรศการ 100 ปี การประปาไทย ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเมื่อ 100 ปีที่แล้ว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จมาเปิดกิจการประปาที่โรงกรองน้ำสามเสน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษลุ้นรับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถาน ตากอากาศบางปู และกิจกรรมประปาพบประชาชน ณ ตลาดลุงเพิ่ม (หลังการบินไทย) และโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
        ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 -11.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. รอบละ 100 คน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมรับแจกพวงกุญแจที่ระลึก 100 ปีการประปาไทย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125