ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
6 องค์กรด้านน้ำจาก 5 ประเทศ ร่วมประชุมนานาชาติ A1-HRD ครั้งที่ 7

วันที่ 10 พ.ย. 2557

        กปน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น "น้ำประปาน่าดื่ม” และเทคนิคการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
        นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 ได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กปน. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ Asian Waterworks Utilities Network of Human Resource Development (A1-HRD) ครั้งที่ 7 โดยมีผู้แทนจากการประปา 5 ประเทศ 6 องค์กร ได้แก่ Tokyo Metropolitan Government ประเทศญี่ปุ่น Taipei Water Department และ Taiwan Water Corporation สาธารณรัฐประชาชนจีน Korea Water Resources Corporation และ Seoul Metropolitan Government ประเทศเกาหลี Water Services Regulatory Commission of Mongolia ประเทศมองโกเลีย และ Metropolitan Waterworks Authority (การประปานครหลวง) ประเทศไทย
        โดยตัวแทนของแต่ละองค์กรได้นำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การควบคุมคุณภาพน้ำประปาของ กปน. การประชาสัมพันธ์โครงการ "น้ำประปากรุงโตเกียวสะอาด ปลอดภัย และรสชาติดี” โดยจัดแคมเปญการชิมเปรียบเทียบรสชาติน้ำประปากับน้ำแร่ไม่ระบุประเภทน้ำ (Blind test) พบว่ามากกว่า 50% ของผู้ร่วมกิจกรรมชอบรสชาติของน้ำประปามากกว่า การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำไต้หวัน ผ่าน Call center การสำรวจคุณภาพน้ำประปาในกรุงไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น การเสริมสร้างความมั่นใจคุณภาพน้ำประปาของ K-water ประเทศเกาหลีใต้ เน้นการสร้างความเชื่อมั่นโดยผ่านกิจกรรมหลัก 3 ประเภท ได้แก่ การให้ความรู้ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
        ทั้งนี้ A1-HRD ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาด้านการประปาทั้งคุณภาพและบริการในประเทศแถบเอเชีย ให้เป็นองค์กรที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดแก่ผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125