ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำประปาไหลอ่อน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 10 พ.ย. 2557
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการทดสอบหาจุดรั่ว บริเวณแยก คปอ. ถนนจันทรุเบกษา ในคืนวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ต่อไปนี้
  • ถนนสายไหม ตลอดทั้งเส้นถนน
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125