ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ชาวบ้าน 2 หมื่นคนในถนนจันทรุเบกษา-สายไหม เตรียมเฮ

วันที่ 4 พ.ย. 2557
 
          นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนจันทรุเบกษา ต่อเนื่องถนนสายไหม ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนออเงิน) ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร แทนท่อเก่าที่เล็กและใช้งานมานาน กว่า 16 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีประวัติการแตกรั่วบ่อยครั้ง ส่งผลให้แรงดันน้ำอ่อนลง ด้วยเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำเพิ่มเป็น 10 เมตร (สูงขึ้นจากเดิม 1-2 เมตร) ในถนนสายไหมและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 20,000 ครัวเรือน
          และที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านดังกล่าว กปน. จึงได้เลือกก่อสร้างด้วยวิธีการดันท่อลอด (Micro-tunneling) ซึ่งไม่จำเป็นต้องขุดเปิดผิวจราจรทั้งเส้น และดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น จึงทำให้ต้องใช้เวลาวางท่อนานถึง 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ งานก่อสร้างได้ แล้วเสร็จ และคืนพื้นที่ผิวจราจรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ปัจจุบัน กปน. ได้เปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบท่อประธานได้เป็นบางส่วนแล้ว และจะค่อยๆ เพิ่มการจ่ายน้ำให้อย่างเต็มที่ภายในเร็ววันนี้ ซึ่งแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจส่งผลให้ท่อประปาภายในบ้านที่เก่าอาจเกิดแตกรั่วได้ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำหมั่นตรวจสอบระบบท่อภายในบ้านด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาค่าน้ำแพงเพราะท่อรั่วภายใน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125