ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ A1-HRD ครั้งที่ 7

วันที่ 3 พ.ย. 2557
 

          ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ การประปานครหลวง (กปน.) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Asian Waterworks Utilities Network of Human Resource Development (A1-HRD) ครั้งที่ 7 ร่วมกับสมาชิกอีก 5 แห่ง ได้แก่ เกาหลีใต้ (Seoul, K-Water) ไต้หวัน (TWD, TWC) และญี่ปุ่น (TMG) ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยจะหารือและแบ่งปันประสบการณ์ใน 2 หัวข้อ คือ การสร้างความเชื่อมั่นในน้ำประปาดื่มได้ในแต่ละประเทศ และตัวอย่างองค์กรที่มีกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มทักษะด้านการประปาในประเทศแถบเอเชียร่วมกัน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125