ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ห่วงคุณภาพน้ำ วอนงดลอยกระทงในคลองประปา

วันที่ 3 พ.ย. 2557
 
           นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปาทั้งสองสาย ได้แก่ คลองประปาฝั่งตะวันตก เริ่มจากเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี ระยะทาง 106 กม. และ คลองประปาฝั่งตะวันออก เริ่มจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตน้ำสามเสน ถ.พระราม 6 ระยะทาง 31 กม. เพื่อรักษาน้ำดิบให้มีคุณภาพดี โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปีหน้า ที่จะมีความรุนแรงมากกว่าในปีนี้
          อย่างไรก็ตาม จากการที่ กปน. ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปาแล้วเสร็จ ตั้งแต่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี จนถึงโรงงานผลิตน้ำบางเขน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชน ส่งผลให้การลอยกระทงในคลองประปามีจำนวนลดลงมาก แต่ก็ยังคงมีการลอยกระทงอยู่ แม้จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลองคอยห้ามปราม เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้น้ำดิบในคลองประปาเกิดการปนเปื้อน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125