ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
กปน.คิดใหม่ใช้แรงดันน้ำ(ประปา)ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองและขาย

วันที่ 6 ส.ค. 2553

เครื่อง Micro Hydro Turbine Generator ที่ติดตั้งและใช้งานแล้ว

ยุคนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องลดโลกร้อนก็ต้องพูดถึง CSR ถึงจะ อินเทรนด์ ไม่ตกยุค การประปานครหลวง หรือ กปน. ก็เช่นกัน เพราะ กปน. ได้คิดค้นวิธีที่จะช่วยลดการใช้พลังงานลดโลกร้อน ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จและวัดผลได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาความคิดใหม่ๆที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่(แต่เราไม่ได้ใส่ใจนัก)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นทั้ง CSR และการลดโลกร้อนอีกด้วย
 
สมัยเด็ก ๆ เราคงจำได้ว่าได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ที่ไมเคิล ฟาราเดย์ ประดิษฐ์ขึ้นที่เรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าผลิตขึ้นได้จากพลังงานหลายรูปแบบ ทั้งน้ำมัน น้ำ ลม และปรมาณู ในการทำงานให้บริการของ กปน. ในแต่ละวัน จะมีการสูบส่งน้ำปริมาณมหาศาลจากโรงงานผลิตน้ำ ไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการส่งน้ำจะเป็นการสูบส่งเข้าอุโมงค์ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 -3.5 เมตร ลองหลับตาจินตนาการนึกภาพเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นท่อขนาดใหญ่ที่รถสามารถลงไปวิ่งได้สบายๆ แต่ฝังอยู่ใต้ดิน ลึกประมาณ 16 – 20 ม. การที่จะส่งน้ำปริมาณมหาศาลเข้าไปในท่อขนาดที่ว่านี้ ต้องใช้แรงสูบส่งเป็นจากเครื่องปั๊มน้ำยักษ์ เพื่อส่งน้ำให้ไปถึงสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่งที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง เมื่อถึงสถานีสูบจ่ายน้ำก็ต้องมีการปรับลดแรงดันน้ำลง เพื่อให้สามารถสูบจ่ายน้ำไปยังบ้านผู้ใช้น้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยที่ระบบท่อส่งน้ำไม่เกิดความเสียหาย
 
การที่ กปน. ต้องลดแรงดันน้ำที่ว่านี้ จึงทำให้วิศวกรของ กปน. เกิดความคิดขึ้นมาว่า ทำไมเราไม่เอาแรงดันน้ำมหาศาลนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะไปลดและทิ้งแรงดันน้ำให้เสียเปล่า น่าที่จะเอาแรงดันน้ำนี้มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึงได้หารือกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. ให้มาทดลองติดตั้งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้การขับเคลื่อนจากพลังน้ำ หรือที่เรียกว่า Micro Hydro Turbine Generator นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก กฟน. ในการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปเดินเครื่องจักรภายในสถานีสูบจ่ายน้ำ ซึ่งขณะนี้ กปน. ได้ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟดังกล่าวและใช้งานแล้ว ที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว และสถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม ซึ่งเป็นสถานีสูบจ่ายน้ำที่มีแรงดันน้ำในอุโมงค์ส่งน้ำสูงมากพอ เนื่องจากอยู่ใกล้สถานีสูบส่งน้ำต้นทาง นอกจากนี้ในบางช่วงเวลายังมีไฟเหลือไว้ขายให้ การไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ กปน. ประหยัดค่ากระแสไฟได้ปีละ 3.6 ล้านบาท และขายไฟให้ กฟน. ปีละ 2.4 แสนบาท อีกด้วย
 
เมื่อมีความคิดดีๆจนเกิดผลสำเร็จเช่นนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว ให้กับหน่วยงานทั่วไปที่อาจจะนำไปใช้หรือไปคิดต่อยอดไปใช้กับงานด้านอื่นๆอีก กปน. จึงได้นำโครงการนี้ส่งเข้าประกวดในงาน Thailand Energy Award 2010 ซึ่งจัดโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า1,000 โครงการ และคณะกรรมการได้คัดเลือกเข้ารับรางวัลในประเภทต่างๆ รวม 91 รางวัล โดย กปน. ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโครงการพลังงานสร้างสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัล โดยนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติเป็นประธานในปลายเดือนนี้
 
นอกจากนี้โครงการ Micro Hydro Turbine Generator นี้ยังได้รับเลือกให้เป็นโครงการของประเทศไทยไปประกวดในงาน ASEAN Energy Award 2010 ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วย
 
ความสำเร็จนี้นับเป็นความภูมิใจของพนักงานการประปานครหลวง และจะเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ต่อประชาชน และโลกของเราต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125