ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. แนะประชาชนประหยัดน้ำเพื่อได้สิทธิ์ใช้ฟรีต่ออีก 3 เดือน

วันที่ 23 ธ.ค. 2552
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่ออีกเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 53 แต่จะลดปริมาณการให้ใช้น้ำประปาฟรีจาก 30 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อเดือนลงเหลือเพียง 20 ลบ.ม. หรือคิดเป็นค่าน้ำที่จะได้ฟรีประมาณ 211 บาท
 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำใช้โดยเฉลี่ยสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะอยู่ที่ 6 ลบ.ม.ต่อคนต่อเดือนเท่านั้น ดังนั้นบ้านที่มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 3 - 4 คน ปริมาณการใช้น้ำประปาจะอยู่ที่ 18 - 24 ลบ.ม. แต่หากดูแลระมัดระวังการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ไม่เผลอเปิดน้ำไหลทิ้ง ก็จะได้สิทธิ์ใช้น้ำประปาฟรีต่ออีกโดยไม่ยาก เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณการใช้น้ำโดยเฉลี่ยต่อบ้านได้ลดลงโดยปัจจุบันเหลือเพียง 16 ลบ.ม.ต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุที่มี มาตรการใช้น้ำฟรีจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาประหยัดน้ำกันอย่างจริงจัง เพื่อจะได้สิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำประปา
 
นางยิ่งลักษณ์ ได้กล่าวว่ามาตรการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ำประปาได้อย่างเห็นผลที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับ ก็คือการใช้มาตรการด้านราคา ยิ่งราคาค่าน้ำสูงขึ้นเท่าใด คนก็จะยิ่งประหยัดการใช้น้ำได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งคล้ายๆกับประเทศไทยในขณะนี้ แต่กลับกัน ตรงที่หากประชาชนยิ่งประหยัดน้ำได้มากเพียงใด ประชาชนก็จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าทุกเดือนทันที เพราะไม่ต้องเสียค่าน้ำเลย จึงทำให้ประชาชนเริ่มหันมาให้ความเอาใจใส่การใช้น้ำภายในบ้านมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไปในอนาคต
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125