ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมยินดี ครบรอบ 50 ปี เดลินิวส์

วันที่ 31 มี.ค. 2557

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 พร้อมมอบเงินจำนวน 5,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อออกหน่วยแพทย์รักษาชาวบ้านในชนบท และสร้างห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125