ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมผลักดันน้ำเค็มลุ่มเจ้าพระยา

วันที่ 26 มี.ค. 2557

           การประปานครหลวงจับมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันน้ำเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยผันน้ำจากคลองประปาฝั่งตะวันตกของ กปน. ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง และไม่ประสบปัญหาจากวิกฤติน้ำทะเลหนุนสูง ลงสู่คลองปลายบาง คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกน้อย ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยเจือจางความเค็ม ในการนี้ การประปานครหลวงได้สนับสนุนน้ำมัน 1,000 ลิตรต่อวัน สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวง และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดย กรมชลประทานจะดูแลการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำตามช่วงการขึ้นลงของน้ำทะเล ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนริมน้ำ และภาคเกษตรกรรม

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125