ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมแสดงความยินดี ช่อง 3 ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 26 มี.ค. 2557

           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นางสาวเยาวดี อัศวลาภศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ 7 ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณทศพล มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในโอกาสครบรอบปีที่ 44 พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนยากจน ในท้องถิ่นทุรกันดาร

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125