ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กตกบ่อพัก

วันที่ 26 มี.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ พร้อมคณะ รวบรวมเงินจากการบริจาคของพนักงานและผู้ปฎิบัติงาน กปน. จำนวน 239,470 บาท มอบให้ครอบครัวของเด็กชายวีรวัฒน์ ปิดตาทะสา ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการตกบ่อพักเพื่อระบายน้ำท่อประธาน บริเวณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 304 (กยน.)

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125