ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
สมาคมประปาแห่งญี่ปุ่น เข้าพบ ผู้ว่าการ กปน.

วันที่ 26 มี.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) Mr. Yoji Matsui Director, Training and International Department, Japan Water Works Association (JWWA) และคณะผู้บริหารสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เข้าพบ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โดยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตน้ำประปา รวมถึงการบริหารจัดการระบบประปา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125