ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. หารือ กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 26 มี.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า กทม. พร้อม นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียของ กทม. โดยเบื้องต้นมีการหารือเรื่องข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายบ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าบำบัดน้ำเสีย ส่วนวิธีการจัดเก็บและการคำนวณหาค่าบำบัดนั้น จะมีการหารือกันในลำดับต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125