ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
พนักงาน กปน. สร้างชื่อ คว้าเหรียญทองกรีฑาระดับชาติ

วันที่ 26 มี.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมกรีฑาสมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง (สปน.กปน.) เปิดเผยว่าได้ส่งนักกรีฑาร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต โดยนักกรีฑา กปน. คว้าได้ 3 รางวัล คือ 1.นายชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ คว้ารางวัลนักกรีฑาเหรียญทองด้วยสถิติ 11 เมตร 2. น.ส.กนกพร พูใบ คว้านักกรีฑาเหรียญเงิน ด้วยสถิติ 8.43 เมตร และ 3.นายอิสรา ทองใหม่ คว้าเหรียญเงินจากรายการกระโดดไกล
           รางวัลเหล่านี้นอกจากจะสร้างความภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่องค์กรแล้ว ยังสะท้อนผลการดำเนินงานของ สปน.กปน. ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้หมั่นฝึกฝนทักษะทางการกีฬาให้ชำนาญ รวมถึงหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพของตนเองอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125