ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
38 จิตอาสา กปน. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จ.ตาก

วันที่ 26 มี.ค. 2557
 
          นายวิสันต์ เลียวลิขิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) นำจิตอาสา กปน. รวม 38 คน ร่วมกับหน่วยเสือดำ เขื่อนภูมิพล จังหวัดทหารบก จ.ตาก และประชาชน รวมกว่า 100 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 50 ฝาย บริเวณบ้านท่าปุยตก อ.สามเงา จ.ตาก ตาม ความร่วมมือระหว่าง กปน. และ กฟผ. ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 55 จนถึงขณะนี้ ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันสร้างฝายมาแล้วถึง 11 ครั้ง โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเขื่อนต่างๆ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125