ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา

วันที่ 25 มี.ค. 2557

            นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายฎรงค์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ขัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ โดย นายฎรงค์กร กล่าวว่า หน้าแล้งในปีนี้ เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำให้สูงกว่าปกติ นอกจากนี้ กรมชลฯ ยังช่วยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง และเขื่อนป่าสัก เพื่อให้เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มให้ กปน. พร้อมยืนยันมีน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้เพียงพอถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125