ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เร่งรัดโครงการขยายเขตบริการฯ

วันที่ 24 มี.ค. 2557

            นางพิมลพรรณ บัวศรีนาค ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมทีมงานได้สำรวจพื้นที่ชายขอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยของงานวางท่อประปา ตามโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองให้ทุกครัวเรือนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายของ กปน. ถือเป็นการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย ถนนบางแวก บริเวณสี่แยกทศกัณฑ์ พุทธมณฑลสาย 3 วัดศาลาแดง สนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา โครงการจัดสรรทหารเรือ ซอยฉัตรชัยเสริมโชค ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ถนนบางบอน 5 และถนนเอกชัย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125