ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. 1 เดียวในเอเชีย ร่วมประกวดชิมน้ำระดับโลก

วันที่ 17 มี.ค. 2557

           ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมือง Berkeley Springs รัฐ West Virginia นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กปน. เข้าร่วมงานประกวดการชิมน้ำระดับโลก "International Water Tasting” โดย กปน. ได้ส่งทั้งน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าเข้าชิงชัย โดยปีที่ผ่านมา กปน.ได้ส่งเฉพาะน้ำประปาเข้าประกวด สำหรับปีนี้ กปน.ได้ส่งทั้งน้ำประปาจากเส้นท่อโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าเข้าร่วมประกวด ปรากฏว่าน้ำประปาของ กปน. ซึ่งเป็นประเภท Municipal Water ได้ 295 คะแนนโดยผู้ชนะเลิศได้ 389 คะแนนและท้ายสุดได้ 242 คะแนน กปน.จึงได้ลำดับที่ 18 จาก 20 ลำดับ (มีคะแนนที่เท่ากัน 3 ลำดับ) ของน้ำประปา 27 แห่งที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ประเทศอเมริกา 25 แห่ง ประเทศแคนาดา 1 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง สำหรับประเภท Bottled Water น้ำปาป้า ได้ลำดับที่ 14 จากน้ำดื่มบรรจุขวด 35 แบรนด์ ซึ่งมาจากประเทศอเมริกา แคนาดา เยอรมัน กรีซ เซอร์เบีย นิวซีแลนด์ แทนซาเนีย บอสเนีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย โดยน้ำปาป้าได้ 229 คะแนน จากคะแนนการประกวดสูงสุด 274 และต่ำสุด 223 คะแนน ในการเดินทางไปครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กปน.ได้เข้าร่วมประกวดในปีนี้ โดยได้เผยแพร่ข้อความในเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ รองผู้ว่าการฯ และคณะ ได้ทาบทามผู้จัดงานประกวดให้เดินทางมาจัดประกวดให้กับ กปน.ที่ประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่จะเป็นองค์กรระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125