ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำไหลอ่อน 17 มีนาคม 2557

วันที่ 15 มี.ค. 2557
 

          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณคลองลัดขี้เหล็ก ริมถนน พุทธบูชาในคืนวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนพุทธบูชา ตั้งแต่ซอย 28 (ฝั่งเลขคู่) แลซอย 33 (ฝั่งเลขคี่) ถึงแยกนาหลวง

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125