ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รุดติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 24 ก.พ. 2557

           นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร รุดติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกที่สำคัญของ กปน. เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีทั้งปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้พื้นที่บริการน้ำประปาบริเวณฝั่งธนบุรีไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม และยังสามารถผันน้ำประปาจากจุดนี้ไปเจือจางน้ำประปาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำเค็มได้อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125