ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2005 (2 ครั้งซ้อน)

วันที่ 24 ก.พ. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ขวามือ) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2005 "การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” จาก นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบ บริษัท Bureau Veritas Certification จำกัด (ซ้ายมือ) ที่เข้ามาตรวจสอบและออกใบรับรองให้ ทั้งนี้ กปน. นับเป็นองค์กรแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีสวนเกี่ยวข้อง โดยได้รับติดต่อกันมาแล้ว 2 ครั้งซ้อน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125