ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. คลายกังวล น้ำทะเลหนุนต่ำกว่าคาด เร่งส่งนักวิทย์ฯ สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ


 
              นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า จากการติดตามค่าความเค็มจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาแหล่งสำคัญของ กปน.นั้น พบว่า สถานการณ์น้ำทะเลหนุนครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ มีความรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งระดับความเค็ม และระยะเวลาที่น้ำทะเลหนุน เนื่องจากกรมชลประทานมีการระบายน้ำและผันน้ำในปริมาณที่สูงขึ้น  กปน. จึงสามารถปรับระบบการสูบจ่ายน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้ดีกว่าช่วงก่อน น้ำประปาที่ผลิตได้จึงอยู่ในภาวะปกติ ขอให้ประชาชนอย่าได้วิตก สำหรับช่วงที่น้ำทะเลจะหนุนระลอกต่อไป กปน. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 

              นายธนศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำทะเลหนุน กปน. ได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ ออกชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ฟอกย้อม ยา เลนส์ กระจก เหล็ก ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาระบบสำรองน้ำประปา และระบบกรองน้ำของแต่ละโรงงาน  เพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ความเค็มขึ้นสูง (ช่วงขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ) อย่างไรก็ตาม นายธนศักดิ์ ย้ำว่า กปน. จะเฝ้าระวังและดำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อให้น้ำประปาคงคุณภาพดีเหมือนเช่นเคย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ กปน. www.mwa.co.th  เข้าไปที่แบนเนอร์ "ติดตามสถานการณ์วิกฤตน้ำเค็ม” ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และคุณภาพน้ำประปา หรือท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถซักถามนักวิทยาศาสตร์ได้ทาง "คลินิกน้ำสะอาด” ซึ่งจะตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพน้ำให้ทุกท่านคลายกังวลได้ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการประชาชนโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125