ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จับมือ กรมชลฯ หาน้ำเติมลุ่มเจ้าพระยา

วันที่ 20 ก.พ. 2557
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือ กับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ที่นอกจากจะประสบปัญหาน้ำน้อยแล้ว ยังเกิดปัญหาน้ำเค็มรุกหนักในรอบ 100 ปี
          นายธนศักดิ์ เผยว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาอย่างมาก จากเดิมลิ่มความเค็มจะขึ้นถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบฝั่งตะวันออกของ กปน. เพียงแค่ไม่กี่วัน และมักเกิดในเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม แต่ในปีนี้ปัญหาน้ำเค็มรุกมาเร็วเกินคาด ซึ่งเริ่มพบได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กปน. จึงต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่ เช่น หยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปา ในช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง และรอจนกว่าลิ่มความเค็มจะลดต่ำลงจึงจะทำการสูบน้ำดิบตามปกติ รวมถึงการยกระดับน้ำในคลองประปาให้สูงขึ้น เพื่อสำรองน้ำดิบที่มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์นำมาผลิตน้ำประปาให้ได้มากที่สุด
           นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยาปีนี้ค่อนข้างผิดไปจากแผน เนื่องจากภาคการเกษตรมีการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 200 % อย่างไรก็ดี กรมชลประทานได้ร้องขอให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวในรอบถัดไปแล้ว เพราะมิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคการใช้น้ำอื่น โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่ง กปน. จะต้องนำมาผลิตน้ำหล่อเลี้ยงศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งดูแลคนกว่า 10 ล้านคน รวมถึงน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ หรือ เพื่อผลักดันน้ำเค็ม ซึ่งปีนี้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา แต่พบว่าน้ำหายไปจากระบบชลประทานค่อนข้างมาก ไม่มีน้ำส่วนอื่นมาเติมเหมือนเช่นเคย
           นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า การหารือในครั้งนี้ จึงมีแนวทางในการเพิ่มน้ำในลุ่มเจ้าพระยา โดย นำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งปีนี้มีปริมาณมาก และเพียงพอ ผ่านคลองพระยาบรรลือ กับอีกทางหนึ่งคือ ผ่านคลองท่าสารวังปลา –คลองจระเข้สามพัน เข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ยังได้ขอความร่วมมือ กปน. ให้ช่วยผันน้ำจากเขื่อนแม่กลอง ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก –คลองปลายบาง-คลองบางกอกน้อย เพื่อมาผลักดันน้ำเค็มตอนล่างด้วย ซึ่ง นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า เส้นทางการผันน้ำจาก 3 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ กปน. และลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้ นอกจากนี้ กรมชลประทาน จะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอวิงวอนเกษตรกร ขอให้งดการปลูกข้าวรอบใหม่ เพื่อให้คนท้ายน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เช่นกัน โดยสถานการณ์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าระดับคลอไรด์หรือความเค็มบริเวณจุดรับน้ำดิบของ กปน. เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้ในขณะนี้มีค่าความเค็มในระดับปกติทุกประการ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125