ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จัดหนักด้านนวัตกรรม ให้ความรู้คู่การปฏิบัติจริง

วันที่ 18 ก.พ. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชน” เพื่อสร้างความรู้เชิงลึกด้านนวัตกรรมบริการให้แก่พนักงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงเป็นการจุดประกายความคิดริเริ่มที่นำไปต่อยอดโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. ประจำปี 2557 โดยมี ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125