ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ลงพื้นที่วัดผลงาน Caring Zone

วันที่ 18 ก.พ. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เพื่อสำรวจความพึงพอใจ งานวางท่อ / ซ่อมท่อประปาตามโครงการ Caring Zone จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านเพชรเกษม 2 ซอยเพชรเกษม 55/2 2.หมู่บ้านร่มเย็น ถนนบางบอน 2 และ 3.หมู่บ้านศรีเพชร ซอยเพชรเกษม 106 เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์งานวางท่อ / ซ่อมท่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบทราบและเข้าใจการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการขุดกลบไม่เรียบร้อย น้ำไม่ไหล หรือน้ำขุ่น เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานด้านบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดการร้องเรียนของประชาชน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกปน.

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125